ТЫВА ДЫЛЫМ

 

Сүзүүм болган авайымныӊ сүдү ышкаш,

Сүүзүннүг, мага - боттан адырылбас,

Тынар агаар, сеткилимниӊ хөрзүнү бооп,

Тыва дылым, дамыр - ханда тудуш - тур сен

 

Кырган - ачам уран - мерген тоолундан

Кыштыӊ узун кежээзинде сени танааш,

Маадырлыг өлбес чоннуӊ дылы - дыр деп,

Магадааштыӊ, кезээ шагда ынакшаан мен.

 

Кашпал хемче шурай берген дидим кыстыӊ

Өжээн – килеӊ доюлдурар түрлүг ырын

Өшкүлерин дозуп чорааш, угбам уруг

Хаяларга чаӊгыландыр ырлавыткан.

 

Ынай бодум ону дыӊнааш, төрээн дылым,

Ыым келип, баарым адаа ажыш диген -

Ынчан сенден бир - ле дугаар ынакшылдыӊ

Ыдык чаагай, өндүр арыын билген - дир мен.

 

Ыржым дүне. Чечектиг шык. Өглер удаан.

Ырак дээрниӊ сылдыстары көрүп турда,

Ынаам кыска сеткилимни ажыдарда,

Ынчан база буянныыӊны көрдүм, дылым.

 

Чоннуӊ мерген сөзүн дыӊнап, номнар номчааш,

Чогум байлааӊ, эртинелииӊ билдим, дылым.

Ооӊ соонда дүнелерде уйгум читкен,

Одум чырык, даӊны атсы кывар болду.

 

Өөскүп кыпкан сеткил одун канчаптар мен,

Өртээр эвес, баглаар эвес - хоржок чорду:

Бодум чайгаар демир - үжүк сегирип ап,

Бодаан шүлүүм сенден бижип алыр - дыр мен.

 

Тыным болган тыва дылым, кызыгааржок

Октаргай дег делгем - дир сен, байлак - тыр сен.

Оглуӊ менден эртинеӊни харамнанма,

Тыртым болба, дээжизин хайырлап чор.

 

Сен чок черге - сеткил - чүрээм куруг - хоозун,

Сен чок черге - хову кезээн каӊмыыл - дыр мен.

Чаагай чолум, алдар адым сенде тудуш,

Чалгын - чакпам болуп чор сен, Тыва дылым!

 

 

Александр Даржай

Яндекс.Метрика

 

.
Перейти на сайт Президента РФ
Перейти на сайт Правительства РФ
Правительство Республики Тыва
KnopkaHural.png
KnopkaSud.png
staff_rezerv.png
KnopkaHural.png
Перейти на сайт Министерства культуры РФ
Перейти на сайт Правительства РТ
Правительство Республики Тыва
Перейти на сайт bus.gov.ru
Перейти на сайт единный портал бюджетной системы
Перейти на сайт ФГИС ТП
Перейти на сайт Государственной автоматизированной информационной системы
Портал открытых данных РФ
gkh-bn.png
gkh-bn.png
KnopkaSud.png

статистика сайта

Количество просмотров материалов
209512

ФАДН - Счетчик